TISZTELT ÜGYFELEINK!

A FENNÁLLÓ JÁRVÁNYÜGYI VESZÉLYHELYZET MIATT - TOVÁBBI INTÉZKEDÉSIG - AZ ÜGYINTÉZÉSBEN ÉS AZ ÜGYFÉLFOGADÁSBAN A KÖVETKEZŐ VÁLTOZÁSOK TÖRTÉNTEK:

ÜGYFELEKET CSAK ELŐZETES TELEFONOS BEJELENTKEZÉS (94/594-080) ALAPJÁN FOGADUNK, ILLETVE IDŐPONT AZ iroda.meszlenyi@kozjegyzo.hu E-MAIL CÍMEN IS KÉRHETŐ.

AZ IRODÁBAN AZ ORROT ÉS SZÁJAT FEDŐ MASZK VISELÉSE KÖTELEZŐ!

HA AZ ÜGYFÉL BÁRMILYEN FERTŐZŐ BETEGSÉGBEN SZENVED VAGY ANNAK JELEIT ÉSZLELI MAGÁN, ILLETVE HA KORÁBBAN KARANTÉNNAL ÉRINTETT VAGY FERTŐZŐ BETEGSÉGBEN SZENVEDŐ SZEMÉLLYEL KERÜLT VAGY KERÜLHETETT KAPCSOLATBA, AKKOR - MÉG HA TÜNETMENTES IS - MELLŐZZE A KÖZJEGYZŐI IRODA SZEMÉLYES FELKERESÉSÉT, MÉG IDÉZÉSE ELLENÉRE IS.

A HAGYATÉKI ELJÁRÁSOKBAN AZ ÜGYFELEK TÖREKEDJENEK A TÁRGYALÁS ELKERÜLÉSÉRE, ENNEK ÉRDEKÉBEN LEHETŐSÉG SZERINT ÍRÁSBAN TEGYENEK NYILATKOZATOT. E-MAILBEN ÉRKEZETT KÉRÉSRE VÁLASZKÉNT IRATMINTÁT BIZTOSÍTUNK.

AKI TEHETI, ÜGYÉT ELEKTRONIKUSAN, ÜGYFÉLKAPUJÁN KERESZTÜL A KÖZJEGYZŐI IRODA HIVATALI KAPUJÁN INTÉZZE. TELEFONON, E-MAILBEN ÉS FAXON TOVÁBBRA SEM TERJESZTHETŐ ELŐ JOGHATÁLYOSAN SEMMILYEN BEADVÁNY, KÉRELEM, NYILATKOZAT.

AZ IRODÁBAN VALÓ SZEMÉLYES MEGJELENÉS HELYETT A FÖLDSZINTI LEVÉLSZEKRÉNYBEN HELYEZHETŐ EL ÍRÁSBELI BEADVÁNY, AKÁR FÉLFOGADÁSI IDŐN KÍVÜL IS.

A FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGET LEHETŐSÉG SZERINT ÁTUTALÁSSAL VAGY BANKI BEFIZETÉSSEL TELJESÍTSÉK.

 

Dr. Meszlényi András körmendi közjegyző illetékességi területe a Körmendi Járásbíróság illetékességi területére, a Körmendi Járásra és a Szentgotthárdi Járásra terjed ki; hivatalos tevékenységét csak e területen láthatja el, azonban a máshol lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező ügyfelek is igénybe vehetik a körmendi közjegyzői iroda jogi szolgáltatásait, ha az adott ügyben jogszabály nem írja elő más közjegyző kizárólagos illetékességét.

A közjegyzői eljárások kérelemre vagy hivatalból indulnak.

Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a kérelmeket és más beadványokat személyesen vagy postai úton papír alapon, illetve a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által rendszeresített űrlapon elektronikus úton lehet benyújtani.

A nem megfelelő formában előterjesztett beadvány hatálytalan, azaz jogi hatása nincs, így annak alapján a közjegyzőnek  semmilyen eljárási kötelezettsége nem keletkezik.

Ennek megfelelően a közjegyzőhöz elektronikus levélben (e-mail) és fax útján nem terjeszthető elő beadvány, továbbá hivatalos ügyet telefonon intézni nem lehet, az ilyen eljárásmódok figyelmen kívül maradnak.

A közjegyző titoktartási kötelezettsége miatt konkrét ügyekben e-mailben, fax útján vagy telefonon érdemi felvilágosítás nem kérhető és nem adható, a közjegyző jogi jellegű felvilágosítással kizárólag a hatáskörébe tartozó ügyekben és csak a pártatlanság követelményének megsértése nélkül szolgálhat, egyébként jogi tanácsot a hatályos jogszabályok szerint ügyvéd adhat.

A közjegyzői eljárásokról általános tájékoztatás a www.mokk.hu honlapon érhető el, az elektronikus eljárásokkal kapcsolatos technikai kérdésekben pedig a Magyar Országos Közjegyzői Kamara Technikai Információs Csoportja kereshető a 06-1-231-4008 számon.

A közjegyzői hatáskörbe tartozó eljárásokkal összefüggésben megvalósuló adatkezelésekről szóló tájékoztató a https://mokk.hu/regioldal/pdf/linkgyujto/kozadat/tajekoztato_kjoi_eljarasok.pdf linken érhető el.
 

Ügyfélfogadási idő: hétfő-csütörtök: 9.00-12.00, 13.00-16.00, péntek: 9.00-12.00