Munkatársak

Közjegyzőhelyettes a közjegyzővel munkaviszonyban álló az a büntetlen előéletű magyar állampolgár lehet, aki egyetemi jogi végzettséggel és jogi szakvizsgával rendelkezik, és a területi közjegyzői kamara névjegyzékébe felveszik. A közjegyzőhelyettes a közjegyző utasítása és felelőssége mellett önállóan intézhet közjegyzői ügyeket.

Közjegyzőjelölt a közjegyzővel munkaviszonyban álló az a büntetlen előéletű magyar állampolgár lehet, aki egyetemi jogi végzettséggel rendelkezik, és a területi közjegyzői kamara névjegyzékébe felveszik. A közjegyzőjelölt a közjegyző utasítása és felelőssége mellett jogosult a közjegyző hatáskörébe utalt adatigénylés alapján adatot beszerezni, továbbá önálló aláírási joggal járhat el közjegyzői nemperes ügyekben azzal, hogy a közjegyzőjelölt közjegyzői okiratot (ügyleti okiratot és ténytanúsító okiratot) nem készíthet, az ügy érdemében hozott vagy az eljárást befejező egyéb határozatot nem hozhat, tárgyalást nem tarthat és - ide nem értve a beadvány szóbeli előterjesztését - a feleket személyesen nem hallgathatja meg.

A közjegyzői irodai ügyintézők és az egyéb irodai alkalmazottak az általános adminisztráción túl ellátják a közjegyzői iroda ügyviteli feladatait, vezetik a közjegyzői elektronikus ügynyilvántartásokat, előkészítik a közjegyzői okiratokat, nemperes eljárásokat és határozatokat, továbbá az ügyfeleknek segítséget nyújtanak az eligazodásban a közjegyzői hatáskörbe tartozó eljárások során, kérdéseikben részükre jogász végzettséget nem igénylő információkat adnak.

Ügyfélfogadási idő: hétfő-csütörtök: 9.00-12.00, 13.00-16.00, péntek: 9.00-12.00