Kinevezési feltételek

A közjegyzőt pályázat alapján az igazságügyért felelős miniszter nevezi ki, e kinevezéssel nyeri el a közjegyző a tevékenysége folytatásához a közjogi felhatalmazást. A kinevezéstől számított 3 hónapon belül kell megkezdenie tevékenységét, megnyitnia irodáját.

Közjegyzővé az nevezhető ki, aki az Európai Unió valamely tagállamának, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államnak az állampolgára, vagy az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállású személy, nem áll a közügyektől eltiltás hatálya alatt, olyan okleveles jogász szakképzettséggel rendelkezik, amely a jogi szakvizsga előfeltételének megfelel, a jogi szakvizsgát letette, legalább 3 éves közjegyzőhelyettesi gyakorlatot vagy ezzel egyenértékű egyéb jogi gyakorlatot igazol, nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, eredményes közjegyzői vizsgát tett, és az eljárás nyelvének az eljárás lefolytatásához szükséges mértékű ismeretét igazolta, továbbá a pályaalkalmassági vizsgálat eredménye alapján a közjegyzői hivatás gyakorlására alkalmas, és nem áll fenn vele szemben a törvényben írt kizárási ok. Olyan közjegyzői székhely esetén, ahol jelentős számban élnek nemzetiséghez tartozók, a nemzetiség nyelvét ismerő pályázót előnyben kell részesíteni.

 

  

Ügyfélfogadási idő: hétfő-csütörtök: 9.00-12.00, 13.00-16.00, péntek: 9.00-12.00